قوانین مورفی 2

*دقیقا وقتی جفت دستات تا آرنج گریسی یا گلی هستش، چشمت خارش می گیره!

 *تو یه ظرف آجیل اولین چیزی که می خوری یه بادوم تلخه.

*موقع فوتبال نگاه کردن هشتاد دقیقه میشینی چش تو چش تلویزیون هیچ اتفاقی نمی افته، یه دقیقه میری دستشویی، میای میبینی بازی 2-2 تموم شده!


/ 1 نظر / 9 بازدید
سید محمد

4) دقیقا وقی تو مستراحی و داری ....... یا تلفن زنگ می زنه یا در خونه رو می زنن !!