عید امسال پر از بوی گل یاس شده است

عید امسال پر از بوی گل یاس شده است
و پر از خاطره ی گندم و دستاس شده است
همه ی دشت گواهند که با بوی بهار
عطر یک خانه ی آتش زده احساس شده است
روضه ی چادر خاکی همه جا پیچیده
سیب ها طعم خوش کوثر و اخلاص شده است
جان گل های جهان پیشکش یاسی که
زخمی سیلی باد و ستم داس شده است

/ 0 نظر / 18 بازدید