زیباترین قسم

نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.
 
سهراب
/ 1 نظر / 11 بازدید
محب ولایت

سلام خوب، ترا می نگرم، فاصله ای نیست کوه کجا؟ تیشه کجا؟ حوصله ای نیست فریاد که فرهاد، در این دشت، بکشتند مسوزان، دلم را، که دگر، قافله ای نیست السلام علیک یا اباعبدالله