دلایل نارضایتی مردم

<<در عین حال، کمیسیون اصل 90 باید با فرستادن گزارش خود به مرجع قضایی، مسئله فتنه را که یک طراحی براندازی همه جانبه بوده است، به‌طور جدی دنبال کند تا آقای محمد رضا خاتمی که با عفو و رأفت اسلامی و وساطت برادرش در زندان نماند، در مرجع قضایی پاسخ‌گوی خیانت‌ها در حق ملت ایران باشد.>>

جمله فوق عیناً از پایگاه خبری رجانیوز منعکس گردیده است . آیا این خبر واقعیت دارد و اگر پاسخ مثبت می باشد این اتفاق درحکومت جمهوری اسلامی پذیرفته شده می باشد ؟ اگر این خبر واقعیت ندارد چه کسی مسئول تخریب افکار عمومی و دید منفی مردم نسبت به حکومت و نظام می باشد ؟

/ 0 نظر / 8 بازدید