این گونه زندگی کنیم

• «طورى کار کنید که انگار نیازى به پول ندارید،
• طورى عشق بورزید که انگار هرگز آزرده خاطر نشده‌اید،
• طورى شادمانی کنید که انگار هیچکس شما را نمی‌بیند،
• طورى آواز بخوانید که انگار هیچکس صداى شما را نمی‌شنود،
• و بالاخره طورى زندگى کنید که انگار زمین، بهشت است.»

/ 0 نظر / 7 بازدید