ذکر توسل به حضرت عباس علیه السلام

  1. عبّاس‌ در حروف‌ ابجد مطابق‌ با عدد 133 است‌. به‌ تجربه‌ رسیده‌ که‌ اگر کسی‌ برای‌ برآورده‌شدن‌ حاجت‌ و رفع‌ گرفتاری‌، بعد از نماز روز جمعه‌، 133 مرتبه‌ رجاءً بگوید: «یا کاشف‌ َالکرب‌عن‌ وَجه‌ الحسین‌ ِاکشف‌ لی‌ کربی‌ بحق‌ اخیک‌ الحسین‌ (ع‌)»حاجت‌ او برآورده‌ و گرفتاریش‌ برطرف‌ می‌شود.
  2. این ذکر با کرامت که برای توسل به حضرت باب الحوائج سفارش شده را با اخلاص و با طهارت در یک مکان پاک  133 مرتبه به عدد اسم شریف آن حضرت تکرار نمایید و حاجات خود را به درگاه آن باب حاجات ببرید و بگویید اگر مصلحت ما و رضایت الهی در برآورده شدن آن حاجت است ، حاجاتمان را برآورده نمایید.
    ترجمه این ذکر شریف : (( یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین ))  (( ای برطرف کننده غم و اندوه از روی حسین بحق برادرت حسین ، اندوه و مشکل من را برطرف کن  )).
/ 0 نظر / 11 بازدید