یا اَشْفَعَ الشّافِعین

حاجب بروجردی قصیده ای زیبا در مدح امیرالمومنین، علی علیه السلام سرودند که شاه بیت آن این بود:
    حاجب اگر محاسبه حشر با علی ست
    من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن!

همان شب در عالم رؤیا مولا علی بن ابی طالب علیه السلام به خواب ایشان آمده و فرمودند:
این بیت ات دو اشکال دارد:
اول. یعنى چه "اگر محاسبه با علی ست"؟ حتما محاسبه حشر با علی ست...
دوم. یعنى چه "من ضامنم هر آنچه بخواهى گناه کن"؟ چه طور این را میگویى؟ بگو "شرم از علی کن و کمتر گناه کن"
و بیت را اینطور اصلاح میکنند:

     حاجب یقین محاسبه حشر با علی ست
     شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن

 

http://najvaye-man.blogfa.com

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید