هرم یادگیری

 هرم یادگیری نتیجه تحقیقات Edgar Dale است که در حدود سال ۱۹۷۰ تهیه شده است.

مطابق طبقه بندی های انجام شده در این هرم، خواندن مطالب ۱۰% باعث یادگیری می شود. شنیدن ۲۰% و دیدن تصاویر ۳۰%. ۵۰% از میزان یادگیری با شنیدن و دیدن همزمان اتفاق می افتد که کلاسهای درس و سمینارها بیشتر در این محدوده قرار می گیرند. ۷۰% از یادگیری با صحبت کردن و محاوره بدست می آید و ۹۰% از یادگیری با تجربه مستقیم بدست می آید.

     

/ 0 نظر / 8 بازدید