هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه نظرات شخصی به منظور کمک و راهنمائی بازدیدکنندگان می باشد .امید است مفید واقع شود.