برگ گیاهان خانگی را با یک گردگیر که از جنس پر ساخته شده گردگیری کنید. برای تمیز کردن برگها از گلیسیرین استفاده کنید، چرا که برای درخشندگی و شفافیت برگها هیچ ماده ای بهتر از گلیسیرین وجود ندارد. چند قطره گلیسیرین را روی پارچه ای بریزید و به آرامی روی برگها بمالید. گلیسیرین به مراتب از روغن زیتون بهتر است چرا که خاک را به خود نمی گیرد. همچنین مخلوط آب و شیر به مقدار مساوی هم یک ماده عالی برای برق انداختن گیاهان خانگی است.