رسول حق می فرماید :« انّ الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها؛خداوند با غضب و خشم فاطمه غضب می کند و با خشنودی او خشنود می شود».
بحار الانوار ، ج 43 ، ص 20 .